Disclaimer

Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op de website en game berusten bij IJsfontein B.V.

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming(per mail) van IJsfontein B.V..Alle beelden en video's blijven eigendom van IJsfontein B.V.. De website mag verder slechts worden gebruikt voor zakelijke, niet commerciële doeleinden. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van IJsfontein B.V. vereist.

Ondanks de zorg en aandacht die IJsfontein B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie kunnen door de gebruiker van de website geen rechten worden ontleend. IJsfontein B.V. sluit voor zover mogelijk iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.

Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van IJsfontein B.V.. Deze (hyper)links zijn louter opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van IJsfontein B.V. Indien op deze (hyper)links wordt geklikt, verlaat men de website van IJsfontein B.V.. IJsfontein B.V. staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt gelinkt noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. IJsfontein B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van IJsfontein B.V.